Actueel

Blog

Animatie SPIEGEL Personeel & School

In 2016 heeft QDelft in opdracht van de VO-raad de SPIEGEL Personeel & School ontwikkeld. De SPIEGEL is een enquête-tool voor VO-scholen om inzicht te krijgen in hoe het HR-beleid binnen een school ervaren wordt. De SPIEGEL is een online evaluatie gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en geeft een compleet beeld van de professionele ontwikkeling van een school.

Om uit te leggen hoe het werkt heeft de VO-raad een animatie ontwikkeld. U kunt de animatie hier bekijken: Animatie SPIEGEL Personeel & School

De SPIEGEL valt onder het sectorakkoord vo van het ministerie van OCW en de VO-raad met als ambitie om het onderwijs beter te maken.

Onderwerpen: Nieuw project, VO-raad, Spiegel, enquête-tool