Actueel

Nieuws

Site magontslag.nl van UvA genoemd in NRC

Enige tijd geleden heeft QDelft de website magontslag.nl voor “UvA’s Arbeidsmarktresearch” ontwikkeld. Het idee achter deze website is dat ontslagen medewerkers kunnen nagaan of het zin heeft om hun ontslag aan te vechten in de rechtbank. Op de website kan een ontslagen medewerker relevante informatie invullen over zijn of haar zaak. Magontslag.nl kijkt vervolgens of er argumenten zijn om het ontslag aan te vechten, indien dit het geval is ontvangt de gebruiker een bezwaarschrift en een lijst met argumenten voor verweer in de rechtbank. Hiermee is een nieuwe stap gezet in de digitalisering van de rechtspraak.

Om slagvaardig te zijn in grote juridische domeinen, heeft QDelft samen met UVA en DAS een instrument ontwikkeld dat op basis van beslisbomen werkt. Deze beslisbomen kunnen eenvoudig onderhouden worden en zijn toepasbaar op meerdere beleidsterreinen. De opdrachtgever kan via het CMS brieven toevoegen en rapportages beheren. Hierdoor is er voor de opdrachtgever alle ruimte om de tool te optimaliseren en actueel te houden.

Hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp van de UvA presenteerde recentelijk de website magontslag.nl in het Haagse Vredespaleis. Lees hieronder de samenvatting die het NRC het afgelopen weekend plaatste.

Krantenknipsel magontslag

Bron: NRC 

Onderwerpen: magontslag, UvA, juridische beslisbomen