Actueel

Nieuws

Studielink kiest voor QDelft

Na een Europees aanbestedingstraject heeft Stichting Studielink de opdracht voor de herontwikkeling, onderhoud, beheer en hosting van de Studielink applicatie gegund aan leverancier QDelft. QDelft gaat de opdracht voor Studielink samen met onderaannemer Aumatics uitvoeren. Aumatics is de vaste partner van QDelft voor hosting en beheer.

Stichting Studielink

Binnen de Stichting Studielink ontwikkelen en beheren de hogescholen en universiteiten met elkaar en met ketenpartners een professionele infrastructuur voor het inschrijfproces en de daarbij horende informatie-uitwisseling tussen studenten, hogescholen, universiteiten en ketenpartners. De Stichting Studielink is daarnaast het platform van hogescholen en universiteiten voor verdergaande samenwerking en vernieuwing in het hoger onderwijs op het gebied van informatie en administratie van Student & Onderwijs.

De aanbesteding had het doel een leverancier te selecteren die in staat is de komende jaren het huidige Studielink te voorzien van een nieuwe, moderne Studielink architectuur. Een multidisciplinair beoordelingsteam, waarin materiedeskundigheid en proces-/juridische deskundigheid waren vertegenwoordigd, heeft zich de afgelopen periode gebogen over de inschrijvingen. Vervolgens is er een gunningsadvies voorgelegd aan het bestuur Studielink. Dit advies is unaniem overgenomen door het bestuur. De goede prijs-kwaliteitverhouding van QDelft in vergelijking met de andere deelnemers gaf de doorslag en leidde tot de uiteindelijke gunning. Naar verwachting zal de nieuwe Studielink architectuur begin 2018 gereed zijn.

P. Vogelaar, directeur a.i. van Stichting Studielink, is enthousiast over de keuze voor QDelft als leverancier. “Ik heb veel vertrouwen in een goede samenwerking en kijk er naar uit om samen met QDelft de Studielink dienstverlening te optimaliseren.”

Aanbestedingstraject

Vanuit QDelft hebben we sinds het najaar van 2015 met een groot team van diverse disciplines doorlopend gewerkt aan de aanbesteding van Studielink. Vanuit het hele bedrijf was er veel betrokkenheid bij deze opdracht. Toen we afgelopen week het bericht kregen dat de opdracht definitief aan QDelft is gegund werden we toch een beetje stil. Het harde werken is beloond.

Sander Kluin, directeur van QDelft, is erg trots op dit resultaat. “In de afgelopen periode hebben we met ons team hard gewerkt aan de beste oplossing en aanpak. Ik heb er vertrouwen in dat we samen met Stichting Studielink het gewenste resultaat bereiken.”

Onderwerpen: Studielink, nieuwe opdracht, Stichting Studielink, aanbestedingstraject