Actueel

Nieuws

VO-instellingen kunnen eigen leerlingenprognoses maken met vernieuwd Scenariomodel-VO

In de afgelopen maanden heeft QDelft in samenspraak met Voion verschillende verbeteringen doorgevoerd in het Scenariomodel-VO.  

MOOZ en QDelft hebben de afgelopen jaren in opdracht van Voion een scenariomodel ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Dit model biedt scholen de mogelijkheid om zelf leerlingenprognoses te maken en op basis daarvan een inschatting te maken van het toekomstige personele en materiële budget. Daarnaast biedt het model de mogelijkheid om een raming te maken van de (normatieve) formatie en de ruimtebehoefte. Het Scenariomodel-VO verschaft daarmee belangrijke informatie voor het meerjarenbeleid van scholen en besturen.

Voion is het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voorgezet onderwijs en zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken.

Het Scenariomodel-VO is te benaderen via: www.scenariomodel-vo.nl

Schermafdruk van de website van het Scenariomodel VO

Onderwerpen: Scenariomodel, Leerlingenprognoses, projecten