Applicatie helpt Haagse scholen bij aanmelding leerlingen

Voor de gemeente Den Haag maakten we een applicatie die basisscholen en ouders helpt bij de aanmelding en inschrijving van nieuwe leerlingen.

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag is na Amsterdam en Rotterdam de grootste gemeente van ons land. Den Haag telt meer dan 500.000 inwoners.

Applicatie: Eén aanmeldleeftijd

Via de applicatie Eén aanmeldleeftijd worden kinderen op een Haagse basisschool aangemeld. Om wachtlijstvervuiling tegen te gaan, kan slechts op één basisschool worden aangemeld. Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2013.

Q heeft de applicatie gebouwd om het aanmeldproces te automatiseren. De applicatie is gekoppeld aan de BasisRegistratie Personen (BRP). Wanneer een Haags kind 11 maanden oud is, verstuurt de applicatie een brief aan de ouders over de aanmeldprocedure. Vanaf 1 jaar kan het kind worden aangemeld. De schooldirecteur kan via de applicatie een aanmelding toekennen of afwijzen. Via een koppeling met de Schoolwijzer kunnen ouders de actuele stand van beschikbare plaatsen zien.

Beheer, onderhoud en doorontwikkeling

Q onderhoudt en beheert de applicatie. Bij wetswijziging verzorgt Q de aanpassingen, zoals bij de invoering van de wet Passend Onderwijs.