Actueel

Nieuws

Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid 2018

Op 16 mei 2018 vond voor de vijfde keer het Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid in Driebergen plaats. De dag stond in het teken van het Besluit Digitale Toegankelijkheid, de verplichting voor toegankelijke websites voor het bedrijfsleven en het maken van toegankelijke content. Natuurlijk was QDelft ook bij dit congres aanwezig. 

Het congres was volledig uitverkocht en de drukte is waarschijnlijk te verklaren door de steeds grotere urgentie van het onderwerp ‘toegankelijkheid’. Met webtoegankelijkheid wordt bedoeld dat software toegankelijk moet zijn voor iedereen, inclusief ouderen en mensen met een (tijdelijke) functiebeperking. Hierbij kun je denken aan doven en slechthorenden, maar ook aan mensen met kleurenblindheid. Lees ook eens onze eerdere blog over webtoegankelijkheid.

Sinds 2001 zijn er internationale richtlijnen en aanbevelingen opgesteld voor webtoegankelijkheid, maar vanaf 23 september 2018 gaat er ook een wettelijke verplichting van kracht met de daarbij behorende sancties. De algemene stemming van de bezoekers is echter dat dit eigenlijk niet nodig zou moeten zijn en dat de morele verplichting al voldoende zou moeten zijn.

Daarnaast staat de release van WCAG 2.1 voor de deur. Goed om weer een verdiepingsslag te maken in de wereld van digitale toegankelijkheid.

Het gehele ochtendprogramma bestond uit plenaire sessies van bedrijven met hele verschillende invalshoeken. De presentaties gingen ondermeer over de nieuwe wetgeving, de implementatie uitdagingen voor de nieuwe website van de Erasmus Universiteit en de ontwikkelingscyclussen voor gemeentewebsites. Door de diversiteit aan onderwerpen werd het een zeer inspirerende ochtend.

Eén van de bedrijfspresentaties ging over een partij die werd geconfronteerd met een juridisch conflict m.b.t. digitale toegankelijkheid tijdens het bestormen van de Amerikaanse markt. Dit bedrijf is nu genoodzaakt de website te laten voldoen aan de richtlijnen. Wat in eerste instantie als grote donkere wolk werd gezien, werd tijdens het proces juist omgebogen naar het zien van nieuwe kansen en mogelijkheden. De algemene reactie uit de zaal was dit eigenlijk niet vanuit een rechtszaak naar voren zou moeten komen.

Na de plenaire presentaties was de middag bedoeld om in verschillende workshops verschillende onderwerpen over digitale toegankelijkheid verder uit te diepen. Wat gaat bijvoorbeeld de WCAG 2.1 versie betekenen voor websites, hoe kan je dit stap voor stap implementeren en hoe kan je dit testen?

Al met al was het een zeer geslaagde dag waarin duidelijk werd dat de aandacht voor digitale toegankelijkheid steeds hoger op de agenda komt te staan en dat er nog veel verbeteringen en kansen zijn.

Onderwerpen: Toegankelijkheid, WCAG 2.1