Rekenmodule ondersteunt ProRail

We ontwikkelden en beheren voor ProRail een rekenmodule die berekent hoe dicht twee treinen veilig achter elkaar kunnen rijden. Handmatige analyse behoort nu tot het verleden.

ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het Nederlandse spoorwegnet. ProRail verdeelt de ruimte op het spoor, regelt alle treinverkeer, bouwt en beheert stations en legt nieuwe sporen aan.

Applicatie Roberto

ProRail en Q werken al sinds eind jaren negentig nauw samen. Zo hebben we samen met ProRail en de Nederlandse Spoorwegen een model gemaakt waarmee de vervoersbehoefte werd gemodelleerd. Hiermee werd het aantal reizigers per trein voor verschillende dienstregelingen bepaald.

Een vervolgproject is Roberto: Rij- en Opvolgtijd BERekeningsTOol. Roberto wordt gebruikt bij het inplannen van de dienstregeling. Deze applicatie berekent hoe dicht twee treinen achter elkaar gepland kunnen worden om een veilige uitvoering van de dienstregeling mogelijk te maken. Voordat de applicatie Roberto bestond, werd de haalbaarheid bepaald op basis van vuistregels en handmatige analyses. De berekening hiervan was erg arbeidsintensief.

Beheer, onderhoud en doorontwikkeling

Roberto is al een aantal jaren in gebruik en wordt steeds uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Q denkt actief mee over en anticipeert op de doorontwikkeling van deze applicatie.