Actueel

Nieuws

Vernieuwd Scenariomodel-VO live!

Op woensdag 23 mei is het vernieuwde Scenariomodel-VO inclusief de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) live gegaan voor het voortgezet onderwijs. Bovendien zijn de onderliggende gegevens van het Scenariomodel-VO geactualiseerd met de meest recente gegevens.

Het Scenariomodel-VO bevat naast een basisprognose van de leerlingen in het voortgezet onderwijs ook de mogelijkheid om zelf scenario’s te maken en door te rekenen. Het Scenariomodel-VO is kosteloos beschikbaar.

Met de nieuwe SPP-module krijgen de onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs inzicht in de aanwezige en benodigde formatie per vak op bestuurs- en schoolniveau voor de komende jaren. Indien gewenst kan men hierbij onderscheid maken naar bijvoorbeeld functieniveau of bevoegdheid. Dit alles wordt gepresenteerd in interactieve infographics en dashboards in PowerBI. Met deze informatie kunnen de onderwijsinstellingen tijdig anticiperen op de verwachte personele behoefte en een kwantitatieve strategische personeelsplanning maken.

Kijk gerust eens op https://scenariomodel-vo.nl.

Ook voor het primair onderwijs is het Scenariomodel bijgewerkt met de nieuwe prognose. Het Scenariomodel PO is te vinden op: http://www.scenariomodelpo.nl.

Onderwerpen: PowerBI, SPP, Dashboards, VO, PO