Rekentool taxeert voor de VNG

We ontwikkelden voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een krachtige rekentool die gemeenten en taxatiebureaus helpt om onroerend goed op uniforme wijze te taxeren.

De VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een dienstverlenende organisatie en dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties.

Rekentool TIOX

De VNG gaf QDelft de opdracht een rekentool te bouwen die gemeenten en taxatiebureaus ondersteunt bij het taxeren van onroerend goed, onder meer voor het bepalen van de WOZ-waarde.

Q ontwikkelde hiervoor de applicatie TIOX, Taxatie Incourante Objecten op basis van XML. TIOX kent verschillende typen taxatiewijzers voor objecten zoals scholen, benzinepompen, kantoren, enzovoort. Aan de hand van het type taxatiewijzer en specificaties berekent TIOX de waarde van een object.

Beheer, onderhoud en doorontwikkeling

Door continue doorontwikkeling voldoet deze rekentool aan alle gebruikerseisen en de regels en wetten. QDelft is nauw betrokken bij beheer, onderhoud en verdere ontwikkeling van dit krachtige rekeninstrument.